Tinh dầu Pơ mu

  • 90,000VND
    Loài Gỗ quý huyền thoại từ miền Tây Giang xứ Quảng thuộc hàng cao phẩm nơi rừng già , xứ này cũng nổi tiếng với Trầm và nhiều câu chuyện về phu Trầm nơi Rừng sâu núi thẳm đã trở lên nổi tiếng Pơmu kháng khuẩn và sát khuẩn tuyệt vời, giảm sưng tấy , khỏe mạnh gân cốt , chống viêm và kháng nấm mạnh .  
  • Loài Gỗ quý huyền thoại từ miền Tây Giang xứ Quảng thuộc hàng cao phẩm nơi rừng già , xứ này cũng nổi tiếng với Trầm và nhiều câu chuyện về phu Trầm nơi Rừng sâu núi thẳm đã trở lên nổi tiếng Pơmu kháng khuẩn và sát khuẩn tuyệt vời, giảm sưng tấy , khỏe mạnh gân cốt , chống viêm và kháng nấm mạnh .  
  • 100,000VND
    Loài Gỗ quý huyền thoại từ miền Tây Giang xứ Quảng thuộc hàng cao phẩm nơi rừng già , xứ này cũng nổi tiếng với Trầm và nhiều câu chuyện về phu Trầm nơi Rừng sâu núi thẳm đã trở lên nổi tiếng Pơmu kháng khuẩn và sát khuẩn tuyệt vời, giảm sưng tấy , khỏe mạnh gân cốt , chống viêm và kháng nấm mạnh .  
Scroll
0933 835 638
0933 835 638